Xiaolei Duan

General Director of Global Startup Ecosystem, Huawei Cloud